Grupa Lotos zakłada, że w drugiej połowie roku wolumen wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z powodu naturalnego wyczerpywania się złóż będzie spadał w podobnym tempie jak w poprzednich kwartałach – poinformował wiceprezes Lotosu Jarosław Kawula.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciela Grupy Lotos, pozytywnie na poziom wydobycia wpłynie uruchomienie w czwartym kwartale 2019 roku produkcji z norweskiego złoża Utgard.

“Oczekujemy, że nasze wydobycie będzie spadać z powodu naturalnego wyczerpywania się złóż w mniej więcej podobnym tempie jak w poprzednim kwartale. Pozytywnie na stabilizację wydobycia wpłynie jednak uruchomienie produkcji na złożu Utgard w czwartym kwartale” – powiedział Jarosław Kawula.

Zakładany średni wolumen wydobycia ze złoża Utgard w pierwszych pięciu latach od momentu uruchomienia produkcji wynosi 4,1 tys. boe na dzień.

W drugim kwartale 2019 roku średnie dzienne wydobycie w Grupie Lotos spadło rdr o 13 proc., do 18,882 tys. boe/d, w tym 8,269 tys. to wydobycie ropy naftowej, a 10,613 tys. to gaz ziemny.

Łączne wydobycie w Grupie Lotos w drugim kwartale wyniosło 1,718 mln boe (spadek rdr o 12,9 proc. i kdk o 6,9 proc.). Wydobycie w Norwegii spadło o 16,2 proc. rdr i 5,5 proc. kdk do 1,26 mln boe, w Polsce spadło o 0,2 proc. rdr i 12 proc. kdk do 394,5 tys. boe, a na Litwie zmniejszyło się o 13,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk, do 62,9 tys. boe.

Projekt Utgard jest w końcowej fazie zagospodarowania. Operatorem złoża jest firma Equinor (dawniej Statoil), a zagospodarowanie realizowane jest w modelu tzw. szybkiej ścieżki, przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. W drugim kwartale 2019 roku kontynuowane były prace w zakresie modyfikacji platformy Sleipner T i przygotowania podmorskiej części systemów produkcyjnych. W tym okresie instalowano rurociąg i podwodne linie sterujące.

Udział Lotosu w projekcie Utgard wynosi 17,36 proc.

Jarosław Kawula poinformował również, że gdański koncern jest w finalnej fazie podejmowania decyzji w sprawie projektu wydobywczego B4/B6 na Morzu Bałtyckim.  Decyzja w tej drugiej sprawie ma zapaść w czwartym kwartale 2019 roku.

Projekt B4/B6 dotyczy zagospodarowania złóż gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim, przy współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources Poland. Zasoby wydobywalne złóż B4/B6 szacowane są na poziomie 4,8 mld metrów sześciennych (dla udziału 100 proc.).

Projekt realizowany jest poprzez spółkę celową Baltic Gas LLP, udział Grupy Kapitałowej Lotos w projekcie wynosi 51 proc.

W drugim kwartale 2019 roku kontynuowano 3 etap fazy przygotowawczej do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. Final Investment Decision, FID)., w tym m.in.: uruchomiono realizację projektowania szczegółowego w celu odnowienia ofert wiążących na kluczowe elementy instalacji oraz finalizowano rozmowy w zakresie umów zakupu produktów naftowych z B4B6.

Walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się ostatnio na finasowanie ostatniego etapu projektu przed FID oraz kontynuowano rozmowy z bankami zmierzające do pozyskania finansowania dla projektu.

W ramach działalności poszukiwawczej na koncesjach morskich  Gotlandia, Łeba i Rozewie (udział Lotos Petrobaltic 100 proc.) – kontynuowane były w drugim kwartale prace interpretacyjne danych sejsmicznych 2D/3D oraz trwało opracowanie regionalnego modelu strukturalno – tektonicznego morskiej części Basenu Bałtyckiego w ramach realizacji zobowiązań koncesyjnych.

W drugim kwartale 2019 roku Grupa Lotos kupiła od firmy Maersk zmodernizowaną platformę wiertniczą typu jack-up. Jest to piąta i największa jednostka Lotos Petrobaltic, jest również najnowocześniejszym narzędziem wiertniczym na Morzu Bałtyckim.

Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do odnowienia klasy oraz przeszkoleniu załogi, platforma rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich Grupy Lotos. Pierwszym zadaniem nowej platformy będzie wykonanie rekonstrukcji siedmiu odwiertów na złożu B3.

Ponadto, w ramach działań w celu dywersyfikacji przychodów, Lotos prowadzi prace przygotowawcze do udziału spółek grupy kapitałowej Lotos Petrobaltic w wykonywaniu usług serwisowych na morzu.

Podpis    ER