Okręt podwodny US Navy / Portal Stoczniowy

Jeśli okręt podwodny, to jaki i dlaczego? – nowa analiza kmdr rez. Ryszarda Grudzińskiego, eksperta Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych

W swoim najnowszym tekście dla Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. “Jeśli okręt podwodny, to jaki i dlaczego?” kmdr rez. Ryszard Grudziński, oficer związany przez wiele lat z Dywizjonem Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów, omawia kwestię wymagań operacyjnych względem nowych, planowanych do pozyskania przez Polskę w ramach program Orka okrętów podwodnych.

Może Cię zainteresować:

Kolejny przetarg na naprawę wyposażenia okrętu ORP Orzeł do kosza

Kolejny przetarg na naprawę wyposażenia okrętu ORP Orzeł do kosza

Jeśli okręt podwodny, to jaki i dlaczego? – nowa analiza kmdr rez. Ryszarda Grudzińskiego, eksperta Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych Czytaj dalej

Z lektury analizy można dowiedzieć się nie tylko o środowisku działania Marynarki Wojennej i roli okrętów podwodnych w doktrynie działania naszych sił morskich, ale przede wszystkim o tym jakimi cechami wyróżniają się współczesne konwencjonalne okręty podwodne i które z tych charakterystyk są szczególnie istotne z polskiego punktu widzenia – to temat tak naprawdę niezwykle rzadko dyskutowany szerzej w debacie publicznej. Wśród głównych wniosków z tekstu można wskazać na: kluczowe  znaczenie nowoczesnych OOP dla realizacji zasadniczych zadań przez Marynarkę Wojenną, to że okręt ten powinien być przede wszystkim przystosowany do działania na akwenach litoralnych, charakteryzować się niskimi polami fizycznymi i posiadać napęd niezależny od powietrza (ang. Air Independent Propulsion, AIP), a także być zdolnym do współpracy z nadbrzeżną artylerią rakietową – co zdaniem autora jest istotniejsze niż możliwość przenoszenia pocisków manewrujących o zasięgu operacyjnym czy kierowanych rakietowych pocisków przeciwokrętowych.

Może Cię zainteresować:

US Navy: nowy okręt podwodny klasy Virginia dostarczony [WIDEO]

US Navy: nowy okręt podwodny klasy Virginia dostarczony [WIDEO]

Jeśli okręt podwodny, to jaki i dlaczego? – nowa analiza kmdr rez. Ryszarda Grudzińskiego, eksperta Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych Czytaj dalej

Co jednak ważne, chociaż okręty podwodne są Marynarce Wojennej na pewno potrzebne z operacyjnego punktu widzenia, to jednak z całą pewnością będziemy musieli kupić je zagranicą uczestnicząc prawdopodobnie w tym projekcie pod względem przemysłowym jedynie w ograniczonym stopniu. Dlatego z punktu widzenia interesu gospodarczego państwa należy mieć na uwadze, że inne programy modernizacyjne MW mogą prawdopodobnie w większym stopniu przyczynić się do rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego, co było przedmiotem analizy w realizowanym przez ostatnie miesiące przez WIIS projekcie pt. “Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej 2.0.”, którego wyniki zaprezentowane zostaną już niebawem. Tymczasem jednak zapraszamy do lektury całości analizy kmdr Grudzińskiego, która jest dostępna pod tym linkiem.

Źródło: Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych.