19 kwietnia br. na pochylni „Wulkan” w Stoczni Szczecińskiej zwodowano jednostkę rybacką o nazwie „Ora et labora” (łac. „Módl się i pracuj”).

Jednostkę „Ora et labora” zwodowano jako częściowo wyposażony statek rybacki. Zbudowała go prywatna szczecińska stocznia PTS Ltd., która wykorzystała do pomalowania kadłuba wykorzystała malarnię Stoczni Szczecińskiej (wcześniej Szczecińskiego Parku Przemysłowego). PTS Ltd. Zbudowała statek na zamówienie duńskiej stoczni Vestvaerftet ApS z Hvide Sande. Złożyło je konsorcjum duńskich armatorów Oostzee BV i Nienhuis Beheer BV.

Wodowanie odbyło się poprzez przeniesienie jednostki do wody z wykorzystaniem pochylni suwnicowej.

łp