Po dziewięciu miesiącach 2018 roku Ørsted zanotował 10,8 mld duńskich koron (1,45 mld euro) zysku operacyjnego (EBITDA). Oznacza to wzrost o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, podał duński koncern energetyczny.

Ørsted podkreśla, że wzrost większy zysk koncernu wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu – o 32 proc. – przychodów z morskich farm wiatrowych, które już znajdują się w regularnej eksploatacji. W związku z tak dobrym wynikiem finansowym po trzech kwartałach 2018 roku duńska firma podniosła prognozę dotyczącą rocznego zysku operacyjnego o 0,5 mld duńskich koron do poziomu pomiędzy 13 a 14 mld koron, przy czym w kwocie tej nie uwzględniono zysków z nowych projektów.

Zobacz też: Port Gdańsk zacieśnia relacje z Azją. Otworzył biuro w Szanghaju.

Ørsted podał w komunikacie, że prowadzone projekty w zakresie budów nowych morskich farm wiatrowych znajdujących się w jego portfelu przebiegają w bardzo szybkim tempie. Dzięki temu koncern spodziewa się większych zysków z umów budowlanych, a także szybkiego wzrostu produkcji energii elektrycznej przez farmę Borkum Riffgrund 2 na niemieckim Morzu Północnym. Uwzględniając zyski z projektów, które znajdują się jeszcze w fazie budowy (np. morską farmę wiatrową Hornsea One), duński koncern określił, że globalny wskaźnik EBITDA w 2018 roku będzie znacząco wyższy od tego, który firmie udało się wypracować w 2017 roku, i wyniesie 22,5 mld duńskich koron.

Wzrosło także zaangażowanie inwestycyjne koncernu. Jeszcze w 2017 roku Ørsted planował, że w 2018 roku zainwestuje 16-18 mld koron, ale prognoza w tym zakresie została podniesiona do poziomu 23-25 mld koron. Jest to związane m.in. z umową w sprawie przejęcia amerykańskiej spółki z branży offshore Deepwater Wind. W portfelu inwestycyjnym Ørsted musiał więc uwzględnić także cenę nabycia amerykańskiej spółki oraz wcześniejsze zobowiązania inwestycyjne związane z rynkiem offshore w USA i sektora lądowych farm wiatrowych.

Zobacz też: Polskie Lobby Przemysłowe o zatrzymaniu degradacji marynarki wojennej.

Z kolei patrząc tylko na trzeci kwartał 2018 roku, należy stwierdzić, że duński koncern energetyczny zanotował 2,2 mld koron duńskich zysku operacyjnego EBITDA, co stanowi wzrost o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei sam zysk operacyjny z morskich farm wiatrowych wzrósł aż o 31 proc., do poziomu 2 mld koron.

Podpis: am

Rynek offshore – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.