We wtorek 15 stycznia Stocznia Szczecińska przyjęła do eksploatacji stację sprężonego powietrza przeznaczoną do obsługi komór śrutowniczych ośrodka OCM Stoczni Szczecińskiej. Najnowsza inwestycja została wykonana przez łódzką firmę Walter Kompressortechnik Polska. Koszt inwestycji to ok. 900 tyś. zł. Inwestycja została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja w Ośrodek Czyszczenia i Malowania pozwoli ubiegać się o pozwolenia środowiskowe, ponieważ poziom oczyszczenia emisji sięga 98%. Czas gwarancji – 5 lat.

Ośrodek Czyszczenia i Malowania zajmuje centralne miejsce w ciągu technologicznym procesu produkcyjnego statków, pomiędzy procesem obróbki i prefabrykacji sekcji i bloków, a ośrodkami montażu statków na pochylni.

Może Cię zainteresować:

Przemysł stoczniowy: Stocznia Szczecińska i Gryfia jako pierwsze idą pod nadzór ministerstwa gospodarki morskiej

Przemysł stoczniowy: Stocznia Szczecińska i Gryfia jako pierwsze idą pod nadzór ministerstwa gospodarki morskiej

We wtorek 15 stycznia Stocznia Szczecińska przyjęła do eksploatacji stację sprężonego powietrza przeznaczoną do obsługi komór śrutowniczych ośrodka OCM Stoczni Szczecińskiej. Najnowsza inwestycja została wykonana przez łódzką firmę Walter Kompressortechnik Polska. Koszt inwestycji to ok. 900 tyś. zł. Czytaj dalej

Technologia pracy Ośrodka Czyszczenia i Malowania (OCM) oparta jest na sprężonym powietrzu. Praca wież śrutowniczych, automatyki komór malarskich, a także realizacja procesów malarskich, wymagają dostarczania sprężonego powietrza o odpowiednich parametrach technicznych. W celu zapewnienia pracy użytkowanego ośrodka OCM uruchomiono proces inwestycyjny polegający na zakupie oraz montażu lokalnej stacji sprężonego powietrza przeznaczonej do obsługi dwóch komór. Stacja wyposażona jest w sprężarkę z urządzeniami peryferyjnymi, zbiornikiem o pojemności 10m3 oraz automatykę sterowania połączoną z centralną siecią sterowników OCM Stacja umożliwi produkcję sprężonego powietrza w zależności od zapotrzebowania w zakresie 10 – 45 m3/min przy ciśnieniu 9 bar. Jakość dostarczanego powietrza określono na klasę 2-2-1, co jest zgodne z wymogami zdefiniowanymi dokumentacją technologiczną ośrodka OCM (stosowania powietrza suchego, niezaoliwionego). Moc elektryczna sprężarki wyposażonej w falownik to 315 kW.  Niemal cała zużyta przez kompresor moc elektryczna zamieniana jest w ciepło. Z tego powodu energia stanowi około 82% wszystkich kosztów wytwarzania powietrza, co przy rosnących kosztach nośników energii ma bardzo duże znaczenie. Przy budowie stacji zaprojektowano i zbudowano dedykowany kanał cieplny z automatycznymi przepustnicami umożliwiającymi odzysk 100% ciepła i kierowanie je do maszynowni komór śrutowniczych. Uzyskane ciepło pozwoli zaoszczędzić energię cieplną, jaką należałoby niezależnie zakupić do ogrzewania maszynowni.

Dotychczas zasilanie OCM-u w sprężone powietrze było realizowane z lokalnych, mobilnych agregatów obsługujących procesy robocze w komorach. Poprzednio użytkowane stacje sprężarek w latach 1995-2009 całą energię cieplną emitowały do atmosfery. Właściwa lokalizacja sprężarkowni minimalizuje straty przesyłu energii elektrycznej i sprężonego powietrza.

Lista urządzeń wchodzących w skład nowej instalacji:

  1. Sprężarka śrubowa SF 315 KS z falownikiem, napęd bezpośredni 1×1, wydajność 10-45 m3/min, ciśnienie robocze 10,0 bar,  moc silnika 315 kW
  2. Osuszacz adsorpcyjny WAD 2700, regenerowany na zimno, wydajność 45 m3/min.
  3. Kontroler punktu rosy.
  4. Filtry wstępne WFDNY 3200 ( 2 szt. ) 0,01 mikrona
  5. Filtr dokładny WFDNX 3200 1 mikron,
  6. Filtr wstępny WFDNP 3200 5 mikronów,
  7. Zbiornik 10 m3,
  8. Instalacja separatora woda -olej, grzałki, filtry.
  9. Instalacja odzysku ciepła z automatycznym by-pasem na lato.
  10. Instalacja elektryczna zasilająca, sterowania, oświetleniowa, antymrożeniowa.

Może Cię zainteresować:

Stocznia Szczecińska: przyszłość polskiego przemysłu

Stocznia Szczecińska: przyszłość polskiego przemysłu

We wtorek 15 stycznia Stocznia Szczecińska przyjęła do eksploatacji stację sprężonego powietrza przeznaczoną do obsługi komór śrutowniczych ośrodka OCM Stoczni Szczecińskiej. Najnowsza inwestycja została wykonana przez łódzką firmę Walter Kompressortechnik Polska. Koszt inwestycji to ok. 900 tyś. zł. Czytaj dalej

Rozpatruje się wybudowanie centralnej sprężarkowni (łącznie 6 sprężarek), co uwarunkowane jest przewidywanym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze wynikającym z uruchamiania kolejnych procesów technologicznych w stoczni oraz planowanym zwiększeniem wielkości produkcji. Podstawowym kryterium doboru urządzeń i lokalizacji jest możliwość odzysku ciepła i minimalizacja strat przesyłu energii elektrycznej i sprężonego powietrza.

Źródło: Stocznia Szczecińska, fot.: Katarzyna Ansen-Mrowińska (Stocznia Szczecińska).