Foto. panorama portu Szczecin/Wikipedia

OT Logistics zawarło z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowę sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami, położonych w Szczecinie, podała spółka. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 7 mln zł.

Grupa OTL z tytułu przeprowadzonej transakcji rozpozna stratę księgową na poziomie skonsolidowanym (pozostałe koszty operacyjne) w wysokości ok. 4,8 mln zł wynikającą z różnicy w cenie sprzedaży w stosunku do wartości księgowej nieruchomości. W ramach postanowień przedmiotowej umowy kwota sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia OT Port Świnoujście wobec Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, podano.

“Powyższe działanie jest kolejnym krokiem w realizacji przez emitenta przyjętego planu naprawczego grupy kapitałowej (Grupa OTL) w zakresie zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy OTL” – czytamy w komunikacie.

Źródło: