Przemysł Stoczniowy / Portal Stoczniowy

31 sierpnia przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Stoczni Gdańsk ogłosili projekt rewitalizacji terenów stoczniowych na Wyspie Ostrów. Przedstawiono również strategię rozwoju dla Stoczni Gdańsk, którą niedawno przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu.

„Odbudowa” przemysłu stoczniowego to jedna z istotnych części Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i oczko w głowie premiera Mateusza Morawieckiego. Od pewnego czasu Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie realizują projekt aktywizacji terenów postoczniowych oraz znajdującej się na nich infrastruktury przemysłowej. Chodzi o przystosowanie tych obszarów do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej w oparciu o najnowsze technologie i wykwalifikowane kadry – Agencja Rozwoju Przemysłu podała w komunikacie.

Spółka podkreśla, że na terenach objętych rewitalizacją mają powstać dwie nowe płyty montażowe. Ich łączna powierzchnia ma wynosić 20 tys. m kw. Płyty będą graniczyć z nabrzeżami, co umożliwi bezpośrednie wodowanie jednostek. ARP przekazała w komunikacie, że wzdłuż Nabrzeża Trawlerowego będą mogły powstawać statki o długości do 150 m, ich elementy i nadbudówki, a wzdłuż Hali 33 będą budowane nadbudówki. Sama Hala 33 też jest przebudowywana i będzie ona wyposażona w urządzenia, które umożliwią budowę jednostek mierzących do 90 m długości.

Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju mówi, że Stocznia Gdańsk ma dla Polaków wymiaru symbolu społecznego ruchu Solidarności oraz walki o wolność.

– Jesteśmy zobowiązani dbać o to dziedzictwo w wymiarze historycznym, ale też o bieżący potencjał gospodarczy stoczni – podkreśla prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Wraz z uporządkowaniem struktury właścicielskiej Stocznia Gdańsk uzyskuje szanse na „drugie życie”, czyli rentowny rozwój w obszarze produkcji stoczniowej, konstrukcji stalowych i wiatrowych w oparciu o nowe technologie. Grupa PFR wspiera ten rozwój finansowo i na poziomie strategii – dodaje.

Agencja Rozwoju Przemysłu zapowiada w komunikacie, że procesy modernizacyjne „w najbliższym czasie powinny znacznie przyśpieszyć”. Poprzez spółkę SPV Operator Agencja planuje wzmocnienie finansowe Stoczni Gdańsk. Dosypane pieniądze zostaną przeznaczone przez zarząd stoczni na kapitał obrotowy, modernizację hal i linii technologicznych oraz na inwestycje w park maszynowy. Agencja Rozwoju Przemysłu liczy, że dzięki tym działaniom Stocznia Gdańsk pozyska nowe kontrakty, także w nowych segmentach.

Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP: Stocznia Gdańsk jednym z filarów przemysłu stoczniowego

– Odwracamy wieloletni niekorzystny trend, gdy majątek Stoczni Gdańsk był rozprzedawany lub niewykorzystywany i uległ silnej degradacji. Jako odpowiedzialny inwestor, chcemy szybko odbudować jej potencjał, dając tym samym szansę na rozwój w atrakcyjnych segmentach, dlatego większość środków zainwestujemy w nowy sprzęt – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Andrzej Kensbok mówi, że dzięki inwestycjom Stocznia Gdańsk szybko stanie na nogi i będzie mogła się rozwijać.

– Rozwój branży jest kluczowy również w kontekście rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której realizacja jest jednym z naszych priorytetów – podkreśla Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP.

Nowy zarząd Stoczni Gdańsk obecnie kończy prace nad aktualizacją średnioterminowej strategii rozwoju spółki. Agencja Rozwoju Przemysłu podkreśla, że strategia ta musi zostać dostosowana do sytuacji zastanej po przejęciu kontroli właścicielskiej nad przedsiębiorstwem od ukraińskiej grupy Gdańsk Shipyard Group.

Agencja podkreśla w komunikacie, że obecnie finalizowane są prace nad nowymi systemami wynagrodzeń i zatrudnienia. „Równolegle zarząd aktywnie zabiega o nowe kontrakty, tak by dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży odzyskać rentowność i zapewnić stabilność zatrudnienia w kolejnych latach”, ARP przekazała w komunikacie.

Prezes Stoczni Gdańsk: w przyszłym roku wyjdziemy na prostą

Z kolei prezes Stoczni Gdańsk oraz spółki GSG Marcin Stojek podkreśla, że zadaniem, które w najbliższym roku stoi przed przedsiębiorstwami, jest ustabilizowanie ich sytuacji finansowej. Dotyczy to zwłaszcza spółki GSG Towers, które w ostatnim czasie nie miało zamówień.

– Poprzez systematyczne kontakty z kontrahentami udało się nam przełamać impas i wkrótce znów będziemy widoczni na rynku – zapowiada Marcin Stojek, prezes Stoczni Gdańsk i GSG Towers. –  Jednocześnie jesteśmy aktywni w segmencie konstrukcji stalowych. Budujemy kompetencje, które pozwolą nam włączyć się z naszą ofertą w program „Mosty dla Regionów”. Projekt zakłada budowę 21 przepraw oraz rządowe wsparcie na poziomie 2,3 mld zł. Na Nabrzeżu Kaszubskim finalizowana jest obecnie budowa nadbudówki statku rybackiego dla jednego z największych kontrahentów. Aktywnie zabiegam o kontrakty na budowę kolejnych sekcji, przede wszystkim kadłubów, całych jednostek, tak by wykorzystać możliwości, jakie dają nam nowe płyty montażowe. Liczę, że dzięki dywersyfikacji i nowym umowom w przyszłym roku wyjdziemy na prostą – podkreśla prezes Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers Marcin Stojek.

W ocenie Agencji Rozwoju Przemysłu Wyspa Ostrów dysponuje dużym potencjałem inwestycyjnym. Dotyczy to zwłaszcza jej frontu. To tereny dobrze skomunikowane, bezpośrednio graniczące z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym, a także ze Stocznią Gdańsk. To unikatowe w Europie miejsce do produkcji stoczniowej i okołostoczniowej.

Na terenie objętym rewitalizacją przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną znajdują się hale produkcyjne o łącznej powierzchni 16,5 tys. m kw., budynki produkcyjno-warsztatowe oraz powierzchnie magazynowe. Są tam również dźwigi, które mogą unieść ciężar od 16 do 50 ton. Modernizacja, którą prowadzi Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ma na  celu poprawę atrakcyjności tego terenu oraz stworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestorów. To z kolei ma się przełożyć na powstanie nowych miejsc pracy.

Specjalna Strefa rozwinie przemysł na Wyspie Ostrów

– Obszar Wyspy Ostrów jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, szczególnie do prowadzenia produkcji stoczniowej, choćby ze względu na bliskość portu, dużych, przystosowanych do tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Jesteśmy w trakcie niezbędnych prac rewitalizacyjnych dla naszych przyszłych klientów. Naszym celem jest zwiększenie potencjału tego terenu dla nowoczesnej produkcji stoczniowej – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Proces  modernizacji należącej do PSSE części Wyspy Ostrów został podzielony na trzy  etapy. Obecnie na powierzchni 14 ha trwają prace, które mają umożliwić wznowienie działalności stoczniowej. Poza płytami montażowymi, remontem Hali 33 planowana jest także odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego oraz budowa nowych placów składowych o powierzchni 6 tys. m kw.

– Cieszę się, że współpraca z PSSE układa się pomyślnie. To dobry kierunek dla obu stron, który zapewni korzyści PSSE, ARP i Stoczni Gdańsk, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju terenów Wyspy Ostrów. Dla nas kluczowe jest wspieranie synergii: spółka z naszej grupy jest właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers, a my z kolei udziałowcem PSSE. Dzięki podjętej modernizacji wspólnie zahamowaliśmy degradację tych nieruchomości, wzrośnie więc ich wartość, a PSSE będzie miała dodatkowe stabilne przychody z najmu. Z kolei Stocznia Gdańsk będzie mogła wykorzystywać halę, czy płytę montażową do budowy dużych kadłubów oraz całych jednostek. Pozwoli to znacząco zwiększyć przychody w kolejnych latach. Z czasem te nieruchomości mogą być odkupione przez Stocznię Gdańsk, a PSSE będzie mogła przeznaczyć środki na inne projekty – dodaje Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP.

Prace modernizacyjne przeszła już Hala 26 (Ubotownia), która w kolejnym etapie ma  zostać przystosowana do utworzenia zespołu szkolnictwa zawodowego dla kształcenia w zakresie nowych technologii. Kształcenie branżowe w realizowanym na Wyspie Ostrów projekcie ma stanowić innowacyjne zaplecze edukacyjne dla przemysłu morskiego. Powstający tu Kampus Edukacyjny będący częścią całego projektu i warunkiem wdrożenia PRZEMYSŁU 4.0 w branży stoczniowej. Znajdą się tam sale warsztatowe, komputerowe i dydaktyczne, specjalistyczne pracownie dla nowoczesnych technologii, pracownie rysunku technicznego oraz wzornictwa i miernictwa, laboratoria.

„W drugim etapie robót planowane jest przygotowanie 5 ha pod kolejne inwestycje, remont i modernizacja budynków,  budowa nowych układów drogowych do przewozu ciężkich konstrukcji”, Agencja Rozwoju Przemysłu podała w komunikacie.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.