PGNiG Upstream Norway – spółka PGNiG – odkryło złoże gazu na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim, podała spółka. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża mieszczą się w przedziale od 8 do 30 mld m3 gazu ziemnego i kondensatu.

“Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu. Słowa uznania należą się naszym specjalistom z PGNiG Upstream Norway. Ten sukces jest uwieńczeniem ich ciężkiej, zespołowej pracy i efektem doświadczenia zdobytego na szelfie” – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Fot. Twitter

Wyliczenia dotyczące zasobów złoża będą aktualizowane na bieżąco na podstawie wyników analiz danych zebranych z otworu poszukiwawczego oraz w oparciu o wyniki otworów rozpoznawczych.

Złoże Warka zlokalizowane jest na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, ok. 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 400 m. Wiercenie otworu poszukiwawczego, dzięki któremu odkryto złoże Warka, zakończono na głębokości 4985 m od poziomu morza. Do wiercenia wykorzystano platformę wiertniczą Leiv Eiriksson.

“Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhilips wykonano dodatkowe analizy dla tego obiektu, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu. Koncesja PL1009 przyznana została firmom w ramach rundy APA2018 na początku roku 2019, a wiercenie otworu poszukiwawczego rozpoczęto w sierpniu 2020 roku. Obecnie PGNiG Upstream Norway posiada 35% udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65% udziałów” – podano także.

Data rozpoczęcia produkcji zależeć będzie od wyników przyszłych prac rozpoznawczych oraz uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

Źródło: