Systemy wsparcia gospodarki wodorowej – zarówno europejskie, jak i polskie – powinny obejmować nie tylko wodór wytwarzany przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych, tzw. zielonych, uważa wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  Arkadiusz Sekściński.

“Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo dużo mówi się w dokumentach strategicznych, także w ramach perspektywy finansowej dla Unii Europejskiej na lata 2021-2027, o zielonym wodorze. Niemcy piszą w dokumentach strategicznych, że chcą stawiać wyłączenie na zielony wodór. Widzimy jak to się przenosi na dyskurs na poziomie unijnym, gdzie zielony wodór ma mieć zdecydowaną przewagę, choć pod względem wsparcia finansowego niebieski wodór nie jest przekreślany. PGNiG uważa, że Polska powinna bardzo mocno lobbować, aby niebieski wodór również znajdował miejsce w gospodarce i programach finansowania” – powiedział Sekściński podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Jego zdaniem, inne rodzaje wodoru niż zielony powinny zostać uwzględnione także w mającej powstać polskiej strategii wodorowej.

“Mam nadzieję, że ta strategia będzie określona w horyzoncie krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym i że zobaczymy w niej, jakie obszary gospodarki wodorowej będą wspierane. Że zobaczymy w strategii nie tylko to, co mają w swojej strategii Niemcy, czyli przede wszystkim zielony wodór, ale że pożądany dla rozwoju naszej gospodarki wodorowej jest także wodór szary i niebieski, a swoje miejsce znajdą zainteresowani rozwojem technologii w tym obszarze, w tym jego magazynowaniem” – wskazał wiceprezes.

Dodał, że od strategii oczekuje określenia kierunków, które będą w przyszłości mogły liczyć na regulacje i systemy wsparcia.

Zielony wodór uzyskiwany jest w procesie elektrolizy za pomocą energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Niebieski wodór uzyskiwany jest w procesie reformingu parowego z gazu ziemnego, połączonym z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS). Szary wodór pozyskiwany jest z wykorzystaniem paliw kopalnych, co wiąże się z emisją dwutlenku węgla.

W sierpniu Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku i podało, że dokument trafi do konsultacji jesienią. Wśród priorytetów strategii jest powstanie “prawa wodorowego” i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W maju br. PGNiG ogłosiło, że planuje realizację programu wodorowego, na który złoży się pięć projektów o łącznym koszcie 31 mln zł. Projekty mają być realizowane w ciągu najbliższych pięciu lat.

Źródło: