WindFloat Atlantic- rozpoczyna się instalacja pierwszej pływającej farmy wiatrowej w Europie kontynentalnej która jest pierwszą jednostką projektu WindFloat Atlantic z największą morską turbiną wiatrową zainstalowaną na pływającej platformie.

Realizacja tego projektu przyczyni się do przyspieszenia komercyjnego wdrożenia innowacyjnej technologii WindFloat, która umożliwia wykorzystanie bogatych zasobów wiatrowych na dotychczas niedostępnych obszarach wód średnio-głębokich i głębokich. Projekt WindFloat Atlantic to również istotny krok milowy w rozwoju branży, gdyż dzięki niemu powstanie pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie.

Technologia WindFloat umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwoli uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, przyczyniając się tym samym do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.

Windplus to konsorcjum, w skład którego wchodzą EDP RENEWABLES, ENGIE, REPSOL i PRINCIPLE POWER.

Lizbona, 30 września 2019 r.: Pierwsza platforma WindFloat Atlantic z zamontowaną turbiną wiatrową wyruszyła z portu w Ferrol w kierunku lokalizacji docelowej ok. 20 km od wybrzeża Viana do Castelo w Portugalii. Po dotarciu na miejsce, trzy struktury pływające, każda o wysokości 30 m, umocowana w odległości 50 m od pozostałych, zostaną zainstalowane tworząc pierwszą pływającą morską farmę wiatrową w Europie kontynentalnej.

Konstrukcja, która wypłynęła z portu w Ferrol, składa się z pływającej platformy i największej turbiny wiatrowej zainstalowanej do tej pory na powierzchni o tych parametrach. W ciągu najbliższych miesięcy dołączą do niej dwie kolejne platformy, tworząc farmę wiatrową o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, będąca w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości pokrywającej roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników.

WindFloat Atlantic

Projekt prowadzi konsorcjum Windplus, w skład którego wchodzą: EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) oraz Principle Power Inc. (1,2%). Instalacja składa się z trzech turbin wiatrowych zamontowanych na pływających platformach, zakotwiczonych do dna morskiego tylko za pomocą łańcuchów na głębokości stu metrów. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii pozwoliło na ograniczenie do minimum wpływu projektu na środowisko naturalne, otwierając jednocześnie dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych, które występują na głębokich wodach morskich. Technologia ta posiada szereg zalet, które zwiększają jej dostępność i efektywność finansową, włączając łatwość montażu w suchym doku oraz transport bez użycia specjalistycznych jednostek holowniczych, a także fakt, że zainstalowanie nie wymaga przeprowadzenia trudnych operacji na morzu, koniecznych w przypadku tradycyjnie montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych.

Projekt WindFloat Atlantic powstał w oparciu o sukces prototypu WindFloat1, który był eksploatowany w latach 2011­–2016. Ten pierwowzór o mocy 2MW działał w ekstremalnych warunkach atmosferycznych: przy falach do wysokości 17 m i wiatrach przekraczających 110 km/h, skutecznie wytwarzając energię elektryczną bez przerw przez pięć lat.

Już transport pierwszej z trzech pływających struktur, z których powstanie farma wiatrowa u wybrzeża Viana do Castelo, jest wydarzeniem przełomowym, gdyż nie wymaga użycia specjalnie zaprojektowanych jednostek holowniczych. Dodając do tego nieskomplikowany proces kotwiczenia, otrzymujemy rozwiązanie możliwe do powielenia na innych obszarach geograficznych, gdzie występują ograniczenia utrudniające oddanie farmy do eksploatacji.

Technologia WindFloat dopuszcza także możliwość montażu największych dostępnych obecnie na rynku turbin wiatrowych o mocy ok. 9 MW każda, co umożliwi większą produkcję energii oraz znaczącą redukcję kosztów eksploatacji całego projektu w okresie jego użytkowania.

Platformy zostały zbudowane dzięki współpracy dwóch państw Półwyspu Iberyjskiego: dwie z nich powstały w stoczni w Setúbal (Portugalia), a trzecia w stoczniach w Avilés i Ferrol (Hiszpania). Do realizacji projektu zastosowano przełomową technologię WindFloat, która pozwala na instalację platform na dotychczas niedostępnych obszarach głębokowodnych i wykorzystanie ich bogatych zasobów wiatrowych.

Inicjatywa uzyskała wsparcie instytucji publicznych i prywatnych, co zachęciło spółki będące liderami na swoich rynkach do zaangażowania się w projekt, podczas gdy Rząd Portugalii, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapewniły finansowanie.

Realizacja projektu była możliwa dzięki następującym partnerom: Principle Power, joint-venture Navantia/Windar,  Grupie A- Silva Matos, Bourbon, dostawcy turbin wiatrowych MHI Vestas oraz JDR Cables, dostawcy tzw. kabli dynamicznych.

Źródło: EDPR