PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały trzy umowy za  łącznie ponad 2,6 mld zł netto na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Efektem prac będzie wzrost potencjału polskich portów – obsługa koleją większej ilości towarów, sprawniejsza odprawia cięższych i dłuższych pociągów.

Projekty są dofinasowane w niemal 40 proc. ze środków unijnych instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.  Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 roku.

Podpisane w poniedziałek umowy  to jedne z  największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego.

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo – drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych 221 rozjazdów. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne, m.in. trzy mosty.

Na wyremontowanej wraz z drogami towarzyszącymi ulicy Ku Ujściu powstanie nowy wiadukt.

Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania, które będzie obsługiwało zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów,  czyli przeładunek większej ilość towarów.

Prace w ramach dwóch kontraktów w Gdańsku wykona konsorcjum firm Torpol i Intercor.

Pierwszy z kontraktów dotyczy robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Wartość tej umowy wynosi 932,4 mln brutto (758 mln zł netto).

Drugi kontrakt obejmuje roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722. Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 482 mln zł brutto (391,9 mln zł netto).

Z kolei na terenie portu morskiego w Gdyni przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. Sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania.

Przebudowa obejmie 13 km dróg. Zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Komunikację kolejowa ułatwi m.in. budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu. Inwestycje znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją. Pojadą pociągi dłuższe – 740 m i cięższe 22,1 tony na oś.

Wykonawcą kontraktu jest Budimex. Otrzyma on wynagrodzenie w wysokości 1,83 mld zł brutto, czyli 1,53 mld zł netto.

Podpis   ER