Port Gdańsk w pierwszym półroczu 2019 roku przeładował łącznie 27,3 mln ton towarów, co oznacza wzrost w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku o 9 proc. Jednocześnie to najwyższy wolumen przeładunków w historii portu.

„27,3 mln ton towarów – tyle przeszło przez nasze nabrzeża od początku roku. To 4 proc. więcej niż planowaliśmy na ten okres. Udało nam się uzyskać wzrosty w praktycznie wszystkich grupach ładunkowych” – powiedział Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Dodał, że po pierwszym półroczu liderem po I półroczu są paliwa, które osiągnęły  wzrost o 21,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Bardzo dobry rezultat Port Gdańsk osiągnął w przeładunku drobnicy – to  11,3 mln ton, czyli o 4,2 proc.  więcej niż rok temu. Ponad 10,3 mln ton tego wyniku to towary transportowane w kontenerach.

Port Gdańsk zmniejsza dystans dzielący go od Sankt Petersburga – największego obecnie portu kontenerowego na Bałtyku. Gdańskowi, który utrzymuje drugą pozycję, do rosyjskiego portu brakuje zaledwie 130 000 TEU (to mniej niż miesięczny przeładunek kontenerów w Porcie Gdańsk).

Nie tylko całe półrocze było w Porcie rekordowe – w maju i czerwcu po raz pierwszy w historii przeładunki miesięczne przekroczyły ponad 5 mln ton.

„Węgiel to trzecia dominująca grupa ładunkowa, która osiągnęła w tym półroczu niemal 3,5 mln ton. Widzimy także wzrost liczby zawinięć statków handlowych – było ich 1 489, czyli o 84 więcej niż rok temu” – powiedział Adam Kłos, dyrektor handlowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Gdańsk notuje także wzrosty w przeładunkach z grupy RO-RO –  o 24,3 proc., a przy przeładunkach drewna o 41,4 proc.

„Dynamika wzrostu przeładunków w polskich portach morskich jednoznacznie pokazuje, że należy inwestować w rozwój infrastruktury. Temu służy przygotowana przez nas specustawa o portach zewnętrznych, która przyspieszy realizację inwestycji, a to spowoduje jeszcze większy wzrost przeładunków” – mówi Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Plany rozwojowe Portu Gdańsk zakładają, że dynamika przeładunków w kolejnych latach będzie  w dalszym ciągu się zwiększać, nie tylko za sprawą przebudowy istniejących już obszarów, ale także dzięki planom budowy Portu Centralnego. Dzięki tej inwestycji największy polski port może przeładowywać nawet 100 mln ton rocznie.

„Po raz kolejny dziękujemy naszym Kontrahentom, którzy ciężko pracowali na ten sukces. Port Gdańsk jest obecnie 4. największym portem na Bałtyku, ale od 3. miejsca, czyli Primorska, dzielą nas zaledwie 2 mln ton. To wynik naprawdę wytężonej pracy” – mówi prezes Łukasz Greinke.

Port Gdańsk jest położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.

W porcie wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów.

Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

Port zewnętrzny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego.

W porcie zewnętrznym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Podpis   ER