Fot. Port Morski Hel/Wikipedia

Około 40 mln zł ma kosztować remont i przebudowa falochronów i nabrzeży w porcie Hel -Zachód – wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód.

W OSR napisano, że konstrukcje w istniejącym porcie są w złym stanie technicznym, o czym świadczą liczne spękania nawierzchni i ich osiadanie, przez co wymagają znacznych prac remontowych.

Dodano, że dokładne koszty będą znane m.in. wykonaniu projektów przebudowy lub remontu.

Z OSR wynika, że szacunkowy koszt remontu Falochronu Południowego to około 12 mln zł brutto, Falochronu Wejściowego – około 7 mln zł brutto. Z kolei na Falochron Wschodni, Nabrzeże Wschodnie, Nabrzeże Skarpowe trzeba będzie wydać około 10 mln zł aby je wyremontować.

W Ocenie Skutków Regulacji podano też, że koszt budowy nowego falochronu zapobiegającego nadmiernemu falowaniu oszacowano na około 11 mln zł brutto.

W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że po wejściu w życie nowych przepisów w granice portu morskiego Hel-Zachód włączone zostaną akweny, falochrony, pirs, nabrzeża wraz z obszarami lądowymi przylegającymi bezpośrednio do nabrzeży oraz drogi wraz z infrastrukturą techniczną, które w całości stanowią potencjalny obszar przeznaczony pod rozwój i funkcjonowanie portu.

Źródło: PAP