Foto. 8. FOW

Przygotowania do neutralizacji Tallboya przebiegają zgodnie z harmonogramem – poinformował w poniedziałek kierownik działań nurków-minerów. Marynarze muszą odkopać 5,4-tonową bombę lotniczą; na środę zaplanowana jest akcja jej neutralizacji.

“Wszystko przebiega zgodnie z planem, wszystkie działania, które założyliśmy przed nurkowaniem przebiegają prawidłowo i zgodnie z naszym harmonogramem. Obecnie jest przygotowana do osadzenia tuba dystansowa” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom kierownik podwodnych działań minerskich chor. mar. Michał Jodłoski z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców.

Dodał, że nurkowie minerzy odkopali zalegającą na dnie Kanału Piastowskiego bombę w części rufowej. “Bomba została pozostawiona w części środkowej, zgodnie z planem, aby urobek, który znajduje się dookoła, utrzymywał bombę w stałym miejscu i aby nie doszło do przesunięcia i ryzyka zadziałania zapalników” – powiedział chor. mar. Jodłoski.

Wskazał, że w poniedziałek marynarze, którzy schodzą pod wodę, skupiają się na przygotowaniach do neutralizacji bomby. Wyjaśnił, że pracę, ze względu na wysokie ryzyko, prowadzą pojedynczy nurkowie. Pytany o warunki pracy, powiedział, że pogoda ich “rozpieszcza”.

“Mamy bardzo dobre warunki, widoczność jest w granicach 2,5-3 m. Trochę gorzej jest z prądem, ale warunki są wystarczające do przeprowadzenia dzisiejszego nurkowania. Wiadomo jednak, że w Kanale Piastowskim warunki prądowe bardzo często i bardzo szybko ulegają zmianie, musimy więc wykorzystać ten dobry moment” – wyjaśnił chor. mar. Jodłoski.

Brytyjska bomba lotnicza Tallboy waży 5,4 tony, z czego 2,4 tys. ton to materiał wybuchowy o podwyższonej sile działania. “Nawet dla nurka, który już na tych obiektach niebezpiecznych był wielokrotnie – od momentu powstawania gazoportu mieliśmy do czynienia z minami Mark VI, Mark IV, które były dla nas wtedy potężnymi obiektami, z ponad 400 kg materiału wybuchowego – skala i tak jest nieporównywalna z tym, co mamy przy Tallboyu. To jest kolos” – zaznaczył dowódca operacji kpt. mar. Piotr Nowak.

Działania przygotowawcze do neutralizacji bomby zaplanowane zostały na poniedziałek i wtorek. Jak wskazał kpt. mar. Nowak, decyzje dotyczące prac we wtorek podjęte zostaną po godz. 17. “Postęp prac dyktuje warunki czasowe” – powiedział. Niebezpieczny obiekt ma zostać usunięty metodą deflagracji w środę.

Bomba DP 12000-lb zalega na dnie Kanału Piastowskiego, w pobliżu przeprawy promowej Centrum. Najprawdopodobniej została zrzucona w 1945 r. na krążownik Lützow.

Codziennie podczas akcji nurków minerów (zaplanowanej na pięć dni) ewakuacji podlegają osoby mieszkające w promieniu 2,5 km od osi toru wodnego. W godz. 7-17 nie kursują też promy na ogólnodostępnej przeprawie Centrum.

Źródło: PAP