W piątek 20 września, na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa podchorążych. Ślubowanie na sztandar  złoży 84 studentów wojskowych, w tym 16 kobiet. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – tymi słowami podchorążowie (studenci wojskowi)
I roku rozpoczną uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Dlatego też będzie to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych, ale również dla ich rodzin oraz najbliższych. Przysięgę wojskową składa każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również student uczelni wojskowej.

Przed złożeniem przysięgi studenci wojskowi przeszli podstawowe szkolenie wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie szkolenia uczyli się regulaminów, musztry, posługiwania się bronią
i sprzętem wojskowym. Wykonywali strzelania do tarcz oraz poznawali podstawowe zasady sztuki wojennej. Przygotowywali się także do uroczystej przysięgi wojskowej. Teraz czeka ich 5 lat ciężkiej służby i nauki, aby na koniec studiów otrzymać stopień podporucznika marynarki wojennej.

Po uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej kandydaci na żołnierzy zawodowych udadzą się na przepustki, będzie to dla nich ostatni czas wolny przed zbliżającym się nowym rokiem akademickim.

Natomiast w poniedziałek, 30 września 2019 r. odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020, wtedy podchorążowie rozpoczną naukę na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika i systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Oprócz podchorążych nowy rok akademicki rozpoczną studenci cywilni, którzy mają możliwość odbywania zajęć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 13 kierunkach.

W związku z tym, iż część podchorążych przysięgę składała wcześniej to naukę rozpocznie na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 43 studentów wojskowych, w tym 9 kobiet, 21 podchorążych będzie się kształcić na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, w tym 1 kobieta, natomiast na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich 31 podchorążych, w tym 7 kobiet. Młodzi adepci przez cały okres kształcenia będą pozyskiwać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która ma przygotować ich do objęcia pierwszych stanowisk oficerskich.

 

Przebieg uroczystej przysięgi wojskowej:

11:00 – Rozpoczęcie uroczystości  – złożenie meldunku o gotowości.
11:05 – Przemówienie powitalne przez Rektora-Komendanta AMW.
11:15 – Złożenie przysięgi.
11:20 – Przemówienia okolicznościowe.

11:30 – Wręczenie wyróżnień.
11:35 – Błogosławieństwo.

11:40 – Odegranie i odśpiewanie „Hymnu do Bałtyku” i „Pieśni Reprezentacyjnej RP”.
11:45 – Defilada.

11:50 – Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW.
12.00 – Zakończenie uroczystości.

Źródło: AMW