Bandera na morskim statku stanowi o jego przynależności państwowej. Ale w wymiarze ekonomicznym, bandera statku stanowi również o finansach publicznych państwa i rozwoju gospodarki narodowej. Obecnie, państwo polskie – w żegludze międzynarodowej – nie posiada floty pod polską banderą.

Skutek jest taki, że statki polskich armatorów, eksploatowane pod obcymi banderami, przynoszą korzyści finansowe nie polskiemu budżetowi, ale budżetowi państw, pod których banderą są eksploatowane. Podatek tonażowy, opłaty rejestrowe, opłaty inspekcyjne, należności z tytułu obsługi formalno-prawnej, zasilają budżet i system finansowy państw wygodnej bandery a nie państwa polskiego.

Prof. W. Modzelewski szacuje, że utracone korzyści dla systemu finansów publicznych z powodu braku polskiej floty pod polską banderą, kształtują się na poziomie 7 mld zł. rocznie. Dla kontrastu warto wiedzieć co się dzieje, gdy państwo posiada flotę pod narodową banderą. Otóż roczny dochód żeglugi w Norwegii, która całą swoją flotę eksploatuje pod narodową banderą, w 2016r. wyniósł ponad 116 mld NOK (ok 16.5 mld Euro).

Przedstawiamy, zrealizowany już ponad dwa lata temu film ‘Przywrócić polską banderę’, który wyjaśnia przyczyny zapaści polskiej floty handlowej pod narodową banderą. A także prezentuje podstawowe założenia projektu, którego celem jest jej przywrócenie.

Podpis : ACK