Fot. Maersk Oil

PGNiG Supply & Trading – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – zawarło z Ørsted umowę, na podstawie której odkupi ok. 70 TWh gazu ziemnego z duńskiej części Morza Północnego w latach 2023-2028, podał Ørsted.

“Od połowy 2022 r., kiedy spodziewane jest wznowienie wydobycia na złożu w Tyra na Morzu Północnym, produkcja gazu ziemnego w duńskiej części Morza Północnego przekroczy zapotrzebowanie Danii na gaz ziemny. I podczas gdy zużycie gazu ziemnego w Danii spada, produkcja biogazu w Danii wzrasta” – czytamy w komunikacie.

Umowa opiera się na istniejących umowach zakupu gazu ziemnego, których Ørsted jest nadal stroną. Obecnie Ørsted inwestuje wyłącznie w czystą energię i nie prowadzi już wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ørsted nie zawiera nowych umów o zakupie gazu i nie odnawia istniejących długoterminowych umów o zakupie gazu, wyjaśniono.

PST zamierza kupić ok. 70 TWh gazu ziemnego od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku. Surowiec pochodzić będzie z zasobów nabywanych przez Ørsted w ramach długoterminowych umów zakupu gazu ziemnego produkowanego przez Dansk Undergrunds Consortium (DUC) w duńskiej części Morza Północnego, podano też w komunikacie duńskiej spółki.

Źródło: