ot. mazury24.eu

We wtorek otwarto dla żeglugi szlak Wielkich Jezior Mazurskich – podały Wody Polskie. Podczas tegorocznego sezonu nawigacyjnego wodniacy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu trwających remontów kilku kanałów.

O otwarciu dla żeglugi dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich poinformowali we wtorek podczas briefingu w Giżycku przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski powiedział, że szlak jest oznaczony i można już bezpiecznie pływać, mogą natomiast występować pewne utrudnienia związane z remontami czterech kanałów między Giżyckiem a Mikołajkami, tj. Tałckiego, Grunwaldzkiego, Mioduńskiego i Szymońskiego.

“W związku z tym prosimy wszystkich wodniaków o wyrozumiałość i o to, żeby stosowali się do oznaczeń na szlaku i śledzili komunikaty nawigacyjne” – zaznaczył.

Pełnomocnik ds. inwestycji na Mazurach dyr. Grzegorz Szymoniuk podkreślił, że celem Wód Polskich było to, żeby nie zamykać dróg wodnych na czas remontu.

Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Nie mamy informacji o jakichś niespodziewanych trudnościach – dodał.

O dokładnej lokalizacji prac remontowych i utrudnieniach informują tablice ustawione na szlaku i przy wejściach do kanałów. Wody Polskie wydały ulotki informacyjne dla żeglarzy i wodniaków, które będzie można znaleźć we wszystkich portach, marinach i punktach informacji turystycznej na Mazurach.

Zdaniem burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego po zakończeniu prac będzie bezpieczniej i wygodniej na szlaku. Przypomniał, że dzięki ubiegłorocznemu otwarciu śluzy Guzianka II żeglarze i motorowodniacy nie muszą już stać w długich kolejkach, żeby się przeprawić.

Źródło: PAP