Sejmowa komisja gospodarki morskiej przyjęła dezyderat ws. Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia – zakładu w Świnoujściu. Zdaniem posłów zakończenie działalności stoczni Gryfia w Świnoujściu będzie ciosem dla przemysłu stoczniowego.

MSR Gryfia ma obecnie dwa zakłady produkcyjne w Szczecinie i Świnoujściu. Jak informował we wrześniu br. zarząd stoczni, planuje on zbycie części majątku Gryfii w Świnoujściu. Władze stoczni chcą zgromadzić majątek obu zakładów w Szczecinie, posadowić tam nowy dok i kontynuować podstawową działalność przedsiębiorstwa, jaką są remonty statków z ich modernizacją.

“Komisja z niepokojem obserwuje działania podejmowane przez zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA” – głosi dezyderat. Jak dodano, “plany zakończenia działalności stoczni w Świnoujściu będą drastycznym ciosem zarówno dla przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim, jak i dla kilkuset pracowników”.
Dodano, że decyzja o sprzedaży majątku zakładu znajdującego się w Świnoujściu może doprowadzić do zwolnienia ponad 200 pracowników.

“Podczas wrześniowego posiedzenia komisji posłowie byli zapewniani przez zarząd firmy, że każdy z pracowników otrzyma możliwość dalszej pracy w MSR Gryfia. Mając na uwadze dobro pracowników MSR Gryfia S.A. oraz przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim komisja apeluje do pana ministra o wstrzymanie procedury zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie oraz decyzji o zbyciu części zakładu znajdującej się w Świnoujściu” – można przeczytać w dezyderacie.

Jak podano, komisja wnosi o rozpatrzenie propozycji złożonej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz prezydenta miasta Świnoujście dotyczącej przejęcia terenu stoczni przez samorządy i utworzenia w tamtym miejscu morskiego parku przemysłowego.

Prezes Gryfii Krzysztof Zaremba zapewniał, że “wszyscy chętni oddziału Gryfii w Świnoujściu dostali propozycje pracy w Szczecinie”. – Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, czyli spółka Skarbu Państwa ma prawo pierwokupu i wszystko wskazuje na to, że skorzysta z tego prawa (chodzi o teren zakładu w Świnoujściu-PAP) – powiedział Zaremba. Jak podkreślał, właścicielem Gryfii i Zarządu Portów jest Skarb Państwa.

Przedstawiciele części związków działających w świnoujskiej Gryfii mówili, że praca w szczecińskim zakładzie stoczni jest dla nich nieopłacalna. Według nich koszty codziennej podróży ze Świnoujścia do Szczecina i z powrotem są zbyt duże.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne – w Szczecinie i Świnoujściu – umożliwiające kompleksowe remonty i przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych.

Źródło: PAP