Rozwiązanie pomostowe w zakresie okrętów podwodnych dla MW RP coraz bliżej.

Z informacji opublikowanych przez stronę szwedzką wynika, że w zeszłym tygodniu szwedzki parlament upoważnił rząd w Sztokholmie do sprzedaży Polsce dwóch używanych okrętów podwodnych typu Södermanland. Oznacza to, że postępowanie w sprawie pozyskania rozwiązania pomostowego w zakresie okrętów podwodnych dla polskiej Marynarki Wojennej wchodzi na ostatnią prostą.

Łączy się to z poranną deklaracją szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Pawła Solocha, który w wywiadzie dla Defence24.pl powiedział, że „w obu [tj. pozyskania rozwiązania pomostowego w zakresie okrętów podwodnych i ustanowienia stałego finansowania modernizacji Marynarki Wojennej, red.] tych tematach byłbym dobrej myśli i spodziewałbym się decyzji”.

Przypomnijmy, że przedmiotem rozmów są dwie jednostki typu Södermanland: HSwMS „Södermanland” i HSwMS „Östergötland” – pierwsza z nich wycofana została ze służby w 2011 roku, a druga nadal jest wykorzystywana przez szwedzką marynarkę wojenną. Nadal nie jest jeszcze znany tryb przekazania jednostek, ale rząd szwedzki rozważa dwa możliwe scenariusze: pierwszy, w którym sprzedażą zajmie się szwedzki odpowiednik Inspektoratu Uzbrojenia, tj. agencja FMV oraz drugi, w którym okręty zostaną przekazane koncernowi SAAB, a ten odpowiedzialny będzie za ich modernizacją i następnie sprzedaż stronie polskiej.

Biorąc jednak pod uwagę pozytywną decyzję szwedzkiego parlamentu już niebawem powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat ostatecznego kształtu tej umowy, a także m.in. skali zaangażowania w to przedsięwzięcie polskiego przemysłu zbrojeniowego i stoczniowego oraz ceny okrętów (na razie wiemy jedynie, że strona szwedzka zakłada komercyjny charakter tej transakcji, tj. taki, który pozwoli co najmniej pokryć jej koszty transferu i modernizacji okrętów).

Materiał został stworzony na podstawie dokumentu ze szwedzkiego parlamentu.

https://data.riksdagen.se/fil/72605CBB-93B1-4AF0-AAE4-61A88B323794

Podpis: MD