STRABAG podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, o wartości ok. 62 mln PLN, na przebudowę śluzy Południowej i remont zabytkowej śluzy Północnej, wyłączonej obecnie z eksploatacji.

Projekt przewiduje przebudowę infrastruktury związanej z funkcjonowaniem czynnej śluzy, oraz uwzględnia prace konserwatorskie w budynku starej maszynowni i drewnianym obiekcie nadzoru wodnego. Powstaną sieci i instalacje zewnętrzne oraz pomosty dla lodołamaczy, które stacjonują w awanportach śluz.

Węzeł wodny w Przegalinie wraz z przekopem Wisły składa się z dwóch śluz: czynnej obecnie śluzy Południowej, wybudowanej w latach 1975-1982, oraz zabytkowej śluzy Północnej, powstałej w 1895 roku. Część północna obiektu została zamknięta dla ruchu statków w 1992 roku i została wpisana do rejestru zabytków. Zadaniem budowli było swobodne przeprawianie statków i barek między Martwą Wisłą i Przekopem Wisły. Śluza, która znajduje się w gdańskiej dzielnicy Wyspa Sobieszewska, stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich – chroni przed wielką wodą Wisły – oraz żeglugi, ponieważ prowadzi przez nią międzynarodowa droga wodna E40 z Morza Czarnego do Bałtyku. Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m. Średnia liczba śluzowań sięga ok. 2 200 rocznie.

Z komunikatu prasowego podanego przez firmę Strabag wynika iż łączna wartość inwestycji będzie opiewała na blisko 62 mln PLN brutto. Termin realizacji przebudowy śluzy Przegalina jest przewidziany na wrzesień 2021 roku.

Podpis MD