Fot. 8. FOW

Zakończył się intensywny tydzień szkolenia na morzu sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przez ostatnie dni na wodach Zatoki Pomorskiej załogi okrętów zrealizowały m.in. strzelania artyleryjskie, strzelania ładunków wydłużonych dużych, zadania minowe i przeciwminowe, operacje transportowe, desantowe, a także szkolenie z uzupełniania zapasów i ratowania życia na morzu.
Od poniedziałku, 19 kwietnia, na wodach Zatoki Pomorskiej operowała okrętowa grupa taktyczna 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych oraz okręty i pomocnicze jednostki pływające z 12. Dywizjonu Trałowców. Załogi okrętów doskonaliły swoje umiejętności w działaniach wynikających z przeznaczenia pojedynczego okrętu, a także procedury współdziałania okrętów w ramach okrętowych grup taktycznych. W ten sposób marynarze przygotowują się do faktycznych operacji bojowych oraz ćwiczeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Podczas szkolenia wykonano szereg strzelań artyleryjskich z użyciem armat okrętowych prowadzonych do celów nawodnych oraz  powietrznych. Zrealizowane zostały m.in. zadania minowe – załadunek i stawianie min morskich oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów i stacji hydrolokacyjnych, operacje załadunku techniki wojskowej i żołnierzy, a także obrona przed bronią masowego rażenia. Wykonano także strzelania ładunkami wydłużonymi z okrętowych wyrzutni WŁWD, które zapewniają okrętom transportowo – minowym możliwość wykonania przejścia, sposobem wybuchowym, w ewentualnej zagrodzie minowej postawionej w miejscu desantowania na nieprzygotowanym brzegu. Oprócz zadań bojowych przećwiczone zostały procedury ratowania życia na morzu. Jednym z epizodów szkolenia było przeprowadzenie akcji ratowniczej, między innymi podejmowanie rannego z pokładu okrętu, przy współudziale śmigłowca poszukiwawczo – ratowniczego W3-WARM Anakonda z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Ćwiczenia tego typu umożliwiają siłom 8. Flotylli Obrony Wybrzeża doskonalenie wyszkolenia w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO.

3d2a4434
3d2a5228
49a5118
3d2a4999
3d2a5073
3d2a4932
3d2a5113
3d2a5192
49a4928
3d2a4896
49a5184
3d2a5120
3d2a4434 3d2a5228 49a5118 3d2a4999 3d2a5073 3d2a4932 3d2a5113 3d2a5192 49a4928 3d2a4896 49a5184 3d2a5120
Źródło: 8. FOW