Turecka firma STM zawarła z niemieckim Hensoldt’em umowę wartości 40 mln EUR na dostawy 8 peryskopów Seri SERO400 dla modernizowanych 4 OOP typu Preveze.

Nowe peryskopy zostaną zamontowane na 4 wcielonych w latach 90. XX wieku okrętach zwanych niekiedy seriąT1.1400. Są one obecnie modernizowane w ramach Mid-Life Upgrade przez konsorcjum firm  STM, Havelsan, Aselsan i Asfat. Będą one pierwszymi na świecie jednostkami wyposażonymi w 2 peryskopy serii SERO400. Peryskopy te zapewniają możliwość obserwacji optycznej, wspartej systemem termowizyjnym i/lub kamerą HDTV i LLTV, stabilizowany w 2 płaszczyznach obraz, posiadają dalmierz laserowy, odbiornik GPS, ESM, oraz moduł antenowy łączności V/UHF. Zawarty kontrakt jest kontynuacją bardzo dobrej współpracy obu firm oraz tureckiej floty. Hensoldt dostarczał w przeszłości Turkom  peryskopy SERO250-A i SERO250-S dla dwóch zmodernizowanych OOP typu 209/1200/Altay, Obecnie jego produkty, tj. zestaw maszt optroniczny OMS100 i peryskop SERO400, są dostarczane dla budowanych w Turcji 6 OOP typu 214TN/Reis. Co więcej STM użyje SERO250-A i SERO250-S w modernizacji 3 pakistańskich OOP typu Agosta 90B prowadzonej siłami tureckiego przemysłu. Ponadto niemiecka firma utworzy w Turcji  filię wykonującą obsługę, naprawy i modernizację peryskopów swojej produkcji.

 

Turecki sukces Hensoldt’a jest kolejnym w tym miesiącu, po tym jak firmę tę wybrano na dostawcę masztów i mechanizmów obrotowych stacji radiolokacyjnych TRS-4D i systemów IFF („swój-obcy”) typu MSSR 2000 ID, mających wejść w skład wyposażenia niemieckich korwet typu K130 Batch II/

Podpis TW