Foto. Vistal

Vistal Gdynia odnotował 271,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,04 mln zł wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,93 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 23,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 267,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,63 mln zł w porównaniu z 48,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 267,36 mln zł wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews