Brytyjski resort obrony rozpisał przetarg na zakup dwóch okrętów wsparcia logistycznego floty dla Royal Fleet Auxiliary z opcją na zamówienie trzeciego. Zamówienie może być warte miliard funtów.

Przetarg stanowi konsekwencję tez zawartych w brytyjskim strategicznym przeglądzie obronnym z 2015 r. W dokumencie tym resort obrony Zjednoczonego Królestwa wyraził zapotrzebowanie na trzy okręty wsparcia logistycznego. Rozpisany przetarg stanowi jednak pewną modyfikację zapisów strategicznego przeglądu, ponieważ ministerstwo ogłosiło, że postępowanie dotyczy zakupu dwóch jednostek z możliwością zakupu trzeciej w ramach prawa opcji.

Według wymagań przetargowych okręty będą mieć pojemność ładunkową do 7 tys. m3 oraz pływać z prędkością marszową wynoszącą 18 węzłów. Okręty muszą mają być zdolne do transportu dużych ilości ładunków o łącznej masie do 5 ton. Przy takim obciążeniu okręty powinny być w stanie utrzymywać prędkość 12 węzłów.

Brytyjski resort obrony wymaga również od potencjalnych dostawców okrętów, by jednostki były zdolne do tankowania na morzu oraz do prowadzenia operacji morskich na całym świecie.

Okręty zaopatrzeniowe będą używane przez Royal Fleet Auxiliary. To formacja, której zadaniem jest zapewnienie wsparcia logistycznego dla jednostek Royal Navy. Rola okrętów wsparcia logistycznego polega na dowożeniu do jednostek nawodnych wykonujących operacje bojowe np. amunicji, żywności oraz innych towarów.

Jak już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym, brytyjskie związki zawodowe oraz laburzyści domagają się, żeby rząd skierował zamówienie na produkcję okrętów wsparcia logistycznego do brytyjskich stoczni. Zamówienie może być warte nawet 1 mld funtów.

Podpis: tz