Okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zakończyły udział w ponad dwutygodniowych manewrach morskich pk. Northern Coasts, które odbywały się na wodach Bałtyku.

Do udziału w manewrach z podległych sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża skierowane zostały trałowce ORP Gardno i ORP Jamno z 12. Dywizjonu Trałowców oraz ORP Flaming z gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców, natomiast 3. Flotyllę Okrętów reprezentował zbiornikowiec ORP Bałtyk. Ćwiczenie rozpoczęło się 3 września od postoju w Kopenhadze (Dania), gdzie przeprowadzona została faza portowa ćwiczenia tzw. “Pre-Sail Conference”, w ramach której odbyły się odprawy oraz spotkania załóg poprzedzające manewry na morzu. Na spotkaniach tych ustalono szczegóły ćwiczeń, dowódcy okrętów otrzymali również pierwsze, ćwiczebne wprowadzenia i zadania.

Okręty opuściły port w 6 września i rozpoczęły realizację fazy morskiej operacji. Wszystkie siły biorące udział w ćwiczeniu zostały podzielone na zespoły okrętów zgodnie z ich przeznaczeniem. W pierwszej kolejności zrealizowano fazę zgrywającą elementy zespołu do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej, a następnie zasadniczą fazę operacji w różnych rejonach Morza Bałtyckiego. Polscy marynarze zostali przydzieleni do grup składających się z okrętów obrony przeciwminowej i współpracowali ściśle z jednostkami ze Szwecji, Holandii, Liwy, Łotwy i Estonii.

Manewry odbywały się w pobliżu cieśnin duńskich łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, a także między Kilonią a Bornholmem. W ramach scenariusza ćwiczeń fikcyjny kraj regionalny wnosił roszczenia terytorialne wobec wysp na Morzu Bałtyckim, wykorzystując swoje siły morskie do zagrożenia swobody przepływu i żeglugi. Działając na podstawie mandatu ONZ, siły sojusznicze i partnerskie międzynarodowe dążyły do deeskalacji napięcia i przywrócenia status quo. Manewry zakończyły się 18 września.

W tegorocznej edycji międzynarodowych manewrów pod kryptonimem Northern Coasts uczestniczyło około 3 tysięcy marynarzy, ponad 40 okrętów i statków powietrznych z 18 państw. Oprócz Polski, reprezentowanej przez zbiornikowiec ORP Bałtyk, niszczyciel min ORP Flaming oraz trałowce ORP Gardno i ORP Jamno, a także trzech oficerów pełniących obowiązki w sztabach i na okręcie zespołu przeciwminowego, w ćwiczeniu udział wzięły jednostki z Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji, Włoch, Kanady, Chorwacji, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ponadto w manewrach uczestniczyły okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 1 (SNMCMG1).

Seria ćwiczeń Northern Coasts to jedno z największych ćwiczeń międzynarodowych na Bałtyku. Jego najważniejszym założeniem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz doskonalenie procedur między siłami koalicji międzynarodowej. Rocznie, siły polskiej Marynarki Wojennej uczestniczą w kilkunastu ćwiczeniach na Bałtyku. Wynika to z konieczności utrzymania jak najwyższego stopnia wyszkolenia i jednocześnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu. Dziennie na Bałtyku przebywa bowiem od 2 do 3 tysięcy jednostek, głównie transportu morskiego. Przewożą one i dostarczają m.in. surowce i inne towary na rzecz gospodarek morskich. Tylko w polskich portach przeładowywanych jest rocznie ponad 50 milionów ton ładunków.

Źródło: 8FOW