W  okresie od stycznia do czerwca spółki operatorskie działające na nabrzeżach Zespołu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeładowały łącznie 16 573,1 tys. ton towarów, co oznacza wzrost o 2 proc.  wobec tego samego okresu zeszłego roku. W całym 2019 roku przewozy mają sięgnąć około 30 mln ton.

Najlepszy wynik ze wzrostem o 16,2 proc. wypracowano w grupie inne masowe. Do portów zawinęło więcej statków z importem kruszyw i metanolu oraz nawozami i surówką żelaza. Zwiększył się również większy eksport smoły i kwasu siarkowego.

Na drugim miejscu z wynikiem lepszym o 9 proc. były w pierwszym półroczu 2019 roku paliwa. Na plusie znalazły się także przeładunki węgla i zbóż.

Pozostałe grupy towarowe, tj. ruda, drobnica i kontenery zakończyły pierwsze półrocze z bilansem ujemnym.

2018 rok porty w Szczecinie i Świnoujściu zakończyły rekordowym wynikiem prawie 29 mln ton obsłużonych ładunków. W tym roku wynik powinien oscylować wokół 30 mln ton.

Jak  wynika z portowych analiz, w drugim półroczu dynamika wzrostu obsługiwanych towarów powinna być większa aniżeli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Do zadań spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Strategia rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście do 2027 roku zakłada dwa główne cele.

Pierwszym z nich jest zapewnienie szerokiej oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej.

Drugi cel strategiczny to lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Podpis   ER