Foto. Intermodal Solution Group

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 6,4% r/r do 19,2 mld euro w okresie styczeń-lipiec br., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

“Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu i lipcu br. Do wzrostu eksportu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w okresie od kwietnia do lipca br. Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym” – czytamy w raporcie.

Jednocześnie import wyniósł 12,8 mld euro i był o 4,7% wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 9,9% r/r do 6,3 mld euro, podał KOWR.

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najbardziej znaczącą pozycję pod względem wartości zajmował żywiec, mięso i jego przetwory (19% całości eksportu), ziarno zbóż i przetwory (14%), tytoń i wyroby tytoniowe (13%), produkty mleczne (7%), ryby i przetwory (7%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (7%).

“W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najbardziej znaczącą pozycję pod względem wartości zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,6 mld euro, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (37%), a następnie przetwory mięsne (25%), mięso wołowe (22%) i mięso wieprzowe (13%). Eksport zwierząt żywych stanowił 2% w wartości eksportu produktów mięsnych, a wywóz pozostałych gatunków mięs – 1%” – napisano dalej.

W okresie siedmiu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 15,2 mld euro, co stanowiło 79% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem, podał też KOWR.

“Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do Niemiec wyniósł 4,7 mld euro i był o 0,4 mld euro (o 10%) większy niż w analogicznym okresie 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (1,7 mld euro), Niderlandy i Francja (po około 1,1 mld euro), Włochy (1 mld euro) oraz Czechy (0,8 mld euro)” – czytamy także w materiale.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,9 mld euro, co oznacza wzrost o 20% r/r.

“Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 981 mln euro, o 12% wyższym niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 431 mln euro (wzrost o 34%), do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 309 mln euro (spadek o 1%), a na Białoruś – 155 mln euro (spadek o 3%)” – napisano dalej.

Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) wzrósł o 22% r/r do 3 mld euro. Znaczącym odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 392 mln euro. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 291 mln euro) i Republika Południowej Afryki (150 mln euro), podał też KOWR.

Źródło: