ORP X. Czernicki / Portal Stoczniowy

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki odbędzie naprawę główną i dokową w PGZ Stoczni Wojennej. Czas trwania i koszt tych zabiegów świadczą o wielkim zakresie prac, których wymaga jednostka flagowa NATO-wskiego zespołu SNMCMG-1.

8 marca Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu zawarła umowę z konsorcjum złożonym z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (lider konsorcjum) i gdyńskich spółek: PGZ Stoczni Wojennej Sp. z.o.o. (lider techniczny) i Stoczni Remontowej Nauta S.A. Ze strony przemysłowej umowę podpisali: wiceprezes PGZ Sebastian Chwałek, członek zarządu PGZ Michał Kuczmierowski, prezes PGZ SW Konrad Konefał oraz prezes SR Nauty Adam Potrykus, zaś ze strony KPW Świnoujście komendant kmdr Marek Bartkowski. Wartość kontraktu wyniosła 85,06 mln PLN i dotyczy wykonania naprawy głównej i dokowej ORP Kontradmirał X. Czernicki.

Może Cię zainteresować:

Szef Stoczni Wojennej: jesteśmy przygotowani do budowy okrętów dla marynarki [WYWIAD]

Szef Stoczni Wojennej: jesteśmy przygotowani do budowy okrętów dla marynarki [WYWIAD]

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki odbędzie naprawę główną i dokową w PGZ Stoczni Wojennej. Czas trwania i koszt tych zabiegów świadczą o wielkim zakresie prac, których wymaga jednostka flagowa NATO-wskiego zespołu SNMCMG-1. Czytaj dalej

Okręt przeznaczony do pełnienia roli jednostki dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w zespołach narodowych i sojuszniczych przechodził ostatni remont planowy w 2012 roku. Wykonało go także konsorcjum – Nauty i ówczesnej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Po nim Czernicki stanął po raz drugi w czasie swojej służby na czele Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 1), będącego częścią Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF), operującego m.in. na wodach Bałtyku, Morza Północnego i Atlantyku. Obecna naprawa ma przygotować go do trzeciej tury w NRF w 2021 roku. Oprócz tego, Czernicki ma możliwość zaopatrywania w morzu okrętów w żywność, paliwo i amunicję, czy prowadzenia drobnych remontów. Może także służyć jako okręt-baza, w tym dla żołnierzy jednostek specjalnych. Okręt ma na rufie dwa stanowiska dla samochodów ciężarowych.

Czernicki to kolejna większa jednostka, w naprawie której uczestniczy PGZ Stocznia Wojenna z Gdyni. Okręt ma długość całkowitą 73,8 m i wyporność pełną 2390 ton. Fot. Tomasz Grotnik

Czernicki opuścił Świnoujście 13 marca, a nazajutrz zacumował do Nabrzeża Gościnnego w PGZ SW. Od chwili podpisania protokołu przyjęcia jednostki do naprawy i zgodnie z zawartą umową, planowany termin zakończenia prac, to koniec drugiego kwartału 2020 roku. Zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania i realizacji napraw jednostek pływających Marynarki Wojennej RP, w procesie eksploatacji przewiduje się poddawanie okrętów naprawom zarówno planowym, jak i nieplanowanym. W trakcie napraw planowych uzbrojenie, urządzenia, systemy, mechanizmy oraz wyposażenie okrętu podlega kompleksowemu odtworzeniu sprawności technicznej. Przeprowadza się również modernizację, modyfikację, czy też wymianę na sprzęt dostosowany do współczesnych standardów. Naprawa główna obejmuje największy zakres prac spośród remontów planowych, a jej celem jest przywrócenie normy międzynaprawczej oraz pełnej sprawności technicznej wszystkim urządzeniom i systemom będącym na wyposażeniu okrętu do poziomu sprawności jaką miał on w chwili rozpoczęcia eksploatacji.

Może Cię zainteresować:

Marynarka wojenna: chrzest nowego holownika H-1 Gniewko

Marynarka wojenna: chrzest nowego holownika H-1 Gniewko

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki odbędzie naprawę główną i dokową w PGZ Stoczni Wojennej. Czas trwania i koszt tych zabiegów świadczą o wielkim zakresie prac, których wymaga jednostka flagowa NATO-wskiego zespołu SNMCMG-1. Czytaj dalej

Oznacza to, że Czernickiego czekają prace kadłubowe, w szczególności w jego podwodnej części, naprawy i przeglądy armatury zaburtowej, śrub i linii wałów, sterów płytowych oraz steru strumieniowego. Bardzo ważne będą naprawy w dziale elektromechanicznym. Siłownia okrętu składa się z dwóch silników wysokoprężnych Cegielski Sulzer 8AL25D o mocy 1080 KM każdy, dwóch zespołów prądotwórczych Cegielski Dolmel 6AL20D-500-50 i agregatu rezerwowego. Ponadto ze względu na pełnioną funkcję okręt ma rozbudowane wyposażenie łączności radiowej, w tym satelitarnej, oraz systemy nawigacyjne, z których część być może będzie wymieniona. Naprawom poddane będzie też uzbrojenie, w tym pomieszczenia artyleryjskie oraz wyposażenie związane z pełnieniem funkcji okrętu-bazy. W tym drugim przypadku chodzi o żuraw, rampy załadowcze, stanowiska kontenerów (Czernicki może zabierać do 10 TEU, w tym do tankowania śmigłowca), dwa burtowe stanowiska przeładunkowe, służące do przekazywania ładunków na okręty płynące obok oraz rufowe stanowisko do przekazywania paliwa (RAS, Replenishment At Sea) oraz lądowisko śmigłowca z przynależną infrastrukturą. Wszystko to ma być doprowadzone do stanu nowości, co ma uzasadniać wysoką cenę usługi.

Okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi ORP Kontradmirał X. Czernicki. Banderę na jednostce podniesiono 1 września 2001 roku. Fot. Tomasz Grotnik.

Spośród wspomnianych wyżej zabiegów, PGZ Stoczni Wojennej przypadną prace w zakresie naprawy systemów nawigacji, łączności i obserwacji technicznej, a także działu rakietowo-artyleryjskiego. Ponadto będzie ona odpowiedzialna za wykonanie bardzo szerokiego zakresu prac wchodzących w skład działu elektromechanicznego oraz naprawy systemów ogólnookrętowych.

Może Cię zainteresować:

3. Flotylla Okrętów: pierwsze w tym roku manewry na Morzu Bałtyckim

3. Flotylla Okrętów: pierwsze w tym roku manewry na Morzu Bałtyckim

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki odbędzie naprawę główną i dokową w PGZ Stoczni Wojennej. Czas trwania i koszt tych zabiegów świadczą o wielkim zakresie prac, których wymaga jednostka flagowa NATO-wskiego zespołu SNMCMG-1. Czytaj dalej

Dla PGZ SW to druga, po odziedziczonym w spadku po SMW okręcie ratowniczym ORP Piast, naprawa główna dużej jednostki pływającej MW RP. Stocznia pracuje też przy trałowcu bazowym ORP Śniardwy i niemal półwiecznym poławiaczu torped K-8, ale to inna skala działań. Zakład uczestniczy także w remoncie okrętu transportowo-minowego ORP Lublin jako podwykonawca Nauty odpowiedzialny za system łączności. Oczywiście obecnie najważniejsze wyzwania dla PGZ SW, to dokończenie budowy i zdanie patrolowca ORP Ślązak oraz budowa kadłuba okrętu rozpoznawczego dla szwedzkiej marynarki wojennej, którą realizuje także na zlecenie Nauty. Wodowanie tej unikalnej jednostki zbliża się wielkimi krokami.

ORP Kontradmirał X. Czernicki wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W latach 2002-2003 okręt uczestniczył w misji na Zatoce Perskiej. Pomiędzy 2010 a 2011 rokiem był okrętem dowodzenia SNMCMG-1. Od stycznia do czerwca 2011 roku operował na Morzu Śródziemnym, uczestnicząc m.in. w misji antyterrorystycznej „Active Endeavour”. W styczniu 2013 roku po raz drugi pełnił funkcję okrętu dowodzenia SNMCMG 1

Podpis: tg