Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk SA podjęła uchwałę o powołaniu nowego zarządu. Jest on taki sam jak zarząd GSG Towers Sp. z o.o., siostrzanej spółki SG SA, producenta wież do elektrowni wiatrowych – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Jak poinformowała ARP, prezesem Stoczni Gdańskiej oraz spółce GSG Towers został Marcin Stojek. Oprócz niego w zarządach zasiadają: Adam Krzemiński (wiceprezes ds. operacyjnych),  Karen Oganesian (wiceprezes zarządu), Przemysław Sztandera (wiceprezes zarządu ds. finansowych).

W przekazanym mediom komunikacie Agencja Rozwoju Przemysłu wyjaśnia, że „zmiana składów zarządów obu spółek to kolejny etap procesu negocjacji dotyczący nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów GSG Towers od ukraińskiego inwestora, firmy GSG (Gdańsk Shipyard Group). Do czasu przeprowadzania finalnej transakcji, strony zobowiązały się wprowadzić tymczasowo zmiany w składzie Zarządów obu Spółek. Dzięki temu ARP będzie miała większy wpływ na ich bieżącą działalność. Ostatecznym celem jest zakup Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o. o. oraz przejęcie przez ARP pełnej kontroli właścicielskiej i operacyjnej nad spółkami”. Jednak zanim do tego dojdzie konieczne jest wydanie przez spółki stosownych zgód korporacyjnych. Pozytywną decyzję o transakcji musi wydać również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Agencja Rozwoju Przemysłu pod koniec marca br. informowała, że przejmując stoczniowe spółki, chce „właściwie wykorzystać potencjał obu firm i doświadczenie pracowników. Priorytetem biznesowym jest ustabilizowanie sytuacji i docelowo zapewnienie obu spółkom stabilnego, długoterminowego rozwoju na konkurencyjnym rynku stoczniowym oraz w obszarze morskiej energetyki wiatrowej”.

ARP przejmując spółki: Stocznia Gdańsk i GSG Towers chce właściwie wykorzystać potencjał obu firm i doświadczenie pracowników. Priorytetem biznesowym jest ustabilizowanie sytuacji i docelowo zapewnienie obu spółkom stabilnego, długoterminowego rozwoju na konkurencyjnym rynku stoczniowym oraz w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Aktualnie ok. 81,05 procent akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 procent akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 procent udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób.

Źródło: ARP SA.

łp