Morska Stocznia Remontowa Gryfia prowadzi badania modelowe dwóch prototypowych lodołamaczy. Jednostki mają trafić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Umowę na budowę czterech lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku stocznia Gryfia podpisała we wrześniu ub.r. Jak informowała wówczas Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy Gryfia, w ramach umowy stocznia zaprojektuje, zbuduje i wyposaży jeden lodołamacz czołowy oraz jeden lodołamacz liniowy jako jednostki prototypowe. Po wykonaniu prób Gryfia ma zaprojektować, zbudować i wyposażyć kolejne dwa lodołamacze liniowe już jako jednostki seryjne. PGZ w komunikacie nie podała wówczas wartości umowy, ale z informacji opublikowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynika, że wynosi ona 70 mln zł. Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone do listopada 2021.

Należące do PGZ MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w skład którego wchodzi fundusz MARS zarządzający stocznią Gryfia, podało w kwietniu br.: „Integralną częścią badań modelowych są próby w basenie lodowym, gdzie symulowane są rzeczywiste warunki lodowe, w jakich przyjdzie pracować nowym jednostkom”. Próby te zostały przeprowadzone w basenie HSVA w Hamburgu.

Próby modelowe w basenie lodowym służą do potwierdzenia lub optymalizacji wymaganych dla danej jednostki parametrów. Podczas testów wykorzystane są zdalnie sterowane modele kadłubów jednostek w odpowiedniej skali. Realizuje się je w basenie, który symuluje rzeczywiste warunki eksploatacji.

Wszystkie budowane przez Gryfię lodołamacze będą także mogły pełnić funkcję holowników oraz statków pożarniczych. Na każdym z nich będzie pomieszczenie mieszkalne i socjalne dla sześcioosobowej załogi.

łp